BC 561

Mellanstationsapparat. Avsedd att anslutas till anknytningssapparat BC 562. (Bör ha fungerat med BC 312 och BC 462 också). Bakelitkåpa lika med för BC 560 försedd med fastskruvad underdel av bakelit för att härbärgera såväl apparatklocka som vevinduktor. (Föregångaren BC 461 hade inte plats för klockan)

Vevinduktorn ska dras medurs, annars riskerar man att veven lossnar. Den används för att ringa upp anknytningen för samtal med denna.

Apparaten  tillhör Norrbottens läns landsting och har använts på Bodens vårdcentral. Väggplinten med klocka saknas tyvärr.

Denna apparat är så ny att den och ingående delar är märkta med Televerkets nya system; apparaten heter således 00-29561. Ytterligare ett tecken på ett sent utförande är att taltransformatorn saknar den arbetskrävande bifilära motståndslindningen och har ett vanligt ytskiktsmotstånd inlött i stället.

e01218a.jpg (85506 bytes)
   
e01220bt.jpg (5989 bytes) e01224at.jpg (6772 bytes) e01231at.jpg (9312 bytes) e01229at.jpg (7389 bytes) e01228at.jpg (8150 bytes) e01225at.jpg (5890 bytes)
Undersida. Märkplåt lyder: 00-29561, Schema 00-22058-2, 35D 1965 S,. En gummikuts saknas. Undervåning Vänstersida. Baksida. Högersida. Kåpa med fingerskiva och tryckknappar

Navigation: Jans startsida > Telefonmateriel > Telefonapparater > 561

Serverutrymme:  129 kB på www.hjordis.se och 603kB på web.telia.com. Uppdaterad 2009-09-04