Telefonmateriel

Inte mycket finns publicerat på webben om svenska telefoner. Samlare finns, javisst, och några visar också bilder på på apparater ur sina samlingar. Men utförligare beskrivningar är det ont om och jag hoppas kunna bidra till att berika det allmänna vetandet med reminiscenser till en hobby jag hade för femtio år sedan.

Vad telefoner beträffar, inriktar jag mig huvudsakligen på Telegrafverkets/Televerkets apparater och delar med bokstavsbeteckningar i stil med BC 310 osv eftersom det var dessa jag kom i kontakt med i min ungdom. Gamla träapparater kommer inte med här, möjligen någon nyare med kretskort invändigt. De flesta CB-apparater är så lika motsvarande AT-apparaterna att de inte får någon egen beskrivning.

För närvarande finns sidor med

Planerat är några sidor om stationsmateriel

Om någon vill lägga till något (jag kan faktiskt inte allt) eller hjälpa mig med bilder, kontakta mig.


Till Jans startsida

2005-09-25