BC 562

Anknytningsapparat. Avsedd att anslutas till mellanstationsapparat BC561 eller BC563. (Bör ha fungerat med BC311, BC313, BC461 och BC463 också). Bakelitkåpa lika med för BC560 försedd med fastskruvad underdel för att härbärgera såväl apparatklocka som vevinduktor. (Föregångaren BC462 hade inte plats för klockan)

Vevinduktorn ska dras medurs, annars riskerar man att veven lossnar. Den används för att ringa upp mellanstationsapparaten för samtal med denna eller via genomkoppling i den till centralledningen. I förra fallet strömmatas apparaterna från ett lokalt batteri vid mellanstationen; i det senare fallet från stationen, varvid även fingerskivan kommer till användning.

Bakeliten på apparaten på bilden är i mindre gott skick då apparaten länge stått i olämplig miljö. Den tillhör Norrbottens Järnvägsmuseum.

 

e01114a.jpg (64958 bytes)
För större version av övriga bilder nedan, klicka på miniatyren.
bc562ut.jpg (5066 bytes) e01125at.jpg (7359 bytes) e01127at.jpg (5685 bytes) e01131at.jpg (5199 bytes) e01132at.jpg (5909 bytes) e01133at.jpg (5748 bytes) e01129at.jpg (4921 bytes)
Undersida. Märkplåt lyder: BC562
Schema A
TVL 1958
Undervåning med klocka och kopplingsplint. Övervåning framsida. Ovanför vevinduktorn plats för tryckomkastare (som i BC561) Övervåning högersida. Vevinduktor och induktionsrulle. Övervåning baksida. Induktionsrulle, kondensator och klykomkastare. Övervåning vänstersida. Klykomkastare och vevinduktor med omkopplingsanordning. Överdel med fingerskiva
 

Handritat schema. Siffra inom cirkel är kopplingstrådens färg.

bc562s.jpg (26935 bytes)

Navigation: Jans startsida > Telefonmateriel > Telefonapparater > 562

Serverutrymme:  137 kB på www.hjordis.se och 642 kB på web.telia.com. Uppdaterad 2009-09-04