BC 331

Sidoapparat, standard under 1930- och 1940-talet.

Inköpt för 50 öre/kg på Hf i Älvsjö under slutet av 1950-talet. Apparaten är tillverkad av LM Ericsson med beteckningen DBK 21X02 och bl a avviker klykomkastaren från Ekebergs beskrivning nedan.

 

 

e01657a.jpg (54046 bytes)
Klicka på bilderna för större versioner.
e01654at.jpg (5435 bytes) e01650at.jpg (7983 bytes) e01651at.jpg (6855 bytes) e01652at.jpg (6474 bytes) e01653at.jpg (8053 bytes) e01655at.jpg (6558 bytes)
Kåpa insida Insats bakifrån Insats högersida Insats framsida Insats vänstersida Schema fastklistrat inuti kåpan

Ekeberg: Telefoni del III:2 sid 38 - 41

ekf32.jpg (22872 bytes)Sidoapparaterna BC321 och BC331. En motsvarighet till dessa apparater har länge funnits i lokalbatterinäten under namnet mikrotelefonväxel, vars äldsta utförande beskrives i Del I sid. 161. I centralbatterisystemen har anordningen fått större betydelse och vidsträcktare användning, på grund av att man nu kan från apparaten både göra anrop till stationen och ge slutsignal genom avlyftning resp. påläggning av mikrotelefonen. Den fungerar alltså som en fullständig telefonapparat (för rnellanstation) med den enda inskränkningen, att den måste placeras inom hörhåll för signalerna, som inkomma på huvudapparatens klocka. Mikrotelefonväxeln har under årens lopp ändrats både konstruktivt och beträffande ledningsschema, tills den fått det utseende och den koppling som visas i fig. 32, 33 och 34. I samband därmed har också namnet ändrats till sidoapparat. Apparatdelarna äro monterade på en bottenplåt och täckas av en bakelitkåpa av samma form som standardkåpan, men med något mindre dimensioner, eftersom apparaten saknar ringklocka. Talanordningen är antisidetone-kopplad med användande av induktionsrullen FP 2575.

ekf33.jpg (42264 bytes)Då man lyfter av mikrotelefonen inlänkas mikrofonen och induktionsrullens linjelindning i centralbatteriets strömkrets genom anropsreläet, och huvudapparaten blir dubbelsidigt bortkopplad från centralledningen. Denna växling är kontinuitetsbevarande för att eliminera ett ofrivilligt avbrott i ledningssammanhanget, om man råkar lyfta mikrotelefonen, under det att samtal pågår mellan huvudapparaten och telefonstationen, ty det finnes icke någon indikator på sidoapparaten som visar, när dylikt samtal pågår. För att omöjliggöra avlyssnandet av samtal genom att ställa klykan i mellanläge, då alltså båda apparaterna äro kopplade till abonnentledningen, har en brytkontakt 18-19 inlagts i sidoapparatens hörtelefonkrets, och klykans fjäderparti är så justerat, att hörtelefonen icke blir inkopplad, förr än förbindelsen med huvudapparaten blivit fullständigt bruten. För en abonnentanläggning, t. ex. på ett kontor, där en centralledning är tillräcklig men två apparater äro önskvärda inom lokalen, kan en sidoapparat med fördel uppsättas i st. f. en mellanstationsapparat 2 dl. Om inkommande signaler icke skulle kunna uppfattas vid sidoapparaten, kan där pla­ceras en extraklocka, inkopplad på huvudapparaten.

Även i större bostadslägenheter är det bekvämt med en eller ett par sidoapparater; mer än två få icke anordnas på en centralledning.

ekf34.jpg (80027 bytes)


Navigation: Jans startsida > Telefonmateriel > Telefonapparater > 331

Serverutrymme:  238 kB på www.hjordis.se och 479 kB på web.telia.com. Uppdaterad 2009-09-04