AB 440

Ändstationsapparat, nyare standardapparat i ett alltmer krympande bestånd av lokalbatteristationer. Nyare beteckning 00-29440.

Två apparater av denna typ ingår i min egen modesta samling. Utifrån ser de likadana ut, men de skiljer sig ganska mycket åt inuti p g a olika tillverkare och/eller att de torde vara reparerade en eller flera gånger.

Sidan är inte helt färdig

 

e01516a.jpg (66871 bytes)
Den stora bilden ovan är Televerksmodellen. Nedan ytterligare bilder på de två apparaterna, parvis uppställda för jämförelsens skull. De vänstra är Televerkets, de högra L M Ericssons. Klicka på miniatyrerna för att se större bilder.
e01538at.jpg (5904 bytes) e01547at.jpg (5315 bytes) e01540at.jpg (7344 bytes) e01548at.jpg (6962 bytes) e01541at.jpg (5409 bytes) saknas.jpg (4260 bytes)
Märkplåten anger
2AB440
Schema B
SI-gänga
TVL 1951
Här finns två övermålade märkningar, DBH 10x11 och AB440. Nuvarande märkning är
  00-29440
  TVG 61 Z
I Televerksapparaten utgör mellanplåten även stomme för apparatklockan... ... medan klockan här har separat stomme och sitter så att säga rättvänd. Televerkets kåpa har ett hål för fingerskiva som är igensatt med en lös täckskiva ... medan LME:s apparat har kåpan gjuten i ett stycke
e01565at.jpg (7542 bytes) e01558at.jpg (7999 bytes) e01566at.jpg (6832 bytes) e01560at.jpg (7566 bytes) e01544at.jpg (7374 bytes) e01563at.jpg (7148 bytes)
Högersida med liggande taltransformator Högersida med stående taltransformator Vänstersida. Induktorn är Televerkets standard... ... men LME-varianten ser helt annorlunda ut. Kopplingsplinten är av pertinax med fastpressade skruvförbindningar .. och LME-apparten har en kopplingsplint av bakelit.

Navigation: Jans startsida > Telefonmateriel > Telefonapparater > 440

Uppdaterad 2009-09-03