Min brevsamling
My letter collection
I mitt släktarkiv har det under årens lopp samlat på sig omkring 1400 brev från 1860 till nutid. Huvudsakligen består den av brev inom familjerna Långström, Lindman, Lindwall och Landergren. Ett av mina större projekt är att scanna, renskriva och kommentera dessa. Eftersom det dels i många fall rör sig om nu levande personer, dels datamässigt rör sig om flera hundra megabyte, kommer den inte att offentliggöras på nätet. (Forskare intresserade av de äldre breven kan dock kontakta mig)
As years have gone by, about 1400 letters have found their way into my archive. Dates are from 1860 to now. Most letters are within the Långström, Lindman, Lindwall and Landergren families. One of my greater project is scanning, retyping and commenting these letters. The collection won't be available on the net, since in many cases, living persons are involved and anyway, the data size will be too large for our web site. (If you are researching these families, you may contact me, though).
Här är ett smakprov  Prosten Nils Adolf Landergren i Ausås (min mmmf) skriver till sin dotter Sofie (min mmm) har drabbats av sin dotter Annas bortgång och tar sin roll som hennes barns fosterförälder allvarligt. Sofie har tillfrisknat efter en sjukdom, men att han i huvudsak gratulerar hennes man John för detta känns idag en smula egendomligt. Och så får vi en smula skvaller från trakten.(Länkarna till personakterna är f n ej fungerande).
Here is a sample letter (in Swedish). My greatgreatgrandfather Nils Adolf Landergren, vicar in Ausås, writes to his daughter Sofie about her illness and the recent loss of another daughter, Anna. Some gossip is also included. (Links to person files are not active yet.)

 

2004-06-28