Det här kan jag inte se

Att vara synskadad är att vara utestängd från en hel del av det som seende människor tar för givet. Men det finns många sätt att komm runt sina hinder, särskilt med all datorteknik som utvecklats under senare år. Den här delen av hjordis.se kommer att behandla olika aspekter av livet som synskadad.

  1. Skicka inte bilder till en synskadad