Problem med att läsa pdf för synskadade

Detta är ett pdf-dokument som innehåller text. Det är gjort med ett ordbehandlingsprogram av flera tillgängliga som kan exportera texten i pdf-format.

Prislista 2013 från en byggnadsfirma

Nästa är ett scannat pappersdokument. Pdf-filen innehåller bara en eller flera bilder.

Ett gammalt datablad från 1970

Prova med att på dessa dokument markera en del av texten och kopiera det till ett annat program, Word eller Notepad t ex. Det går bara på det första och det är det som är läsligt med de vanliga synskadehjälpmedlen.