Jag är pianostämmare i Norrbotten
Jag stämmer pianon i Boden- och Luleåområdet.
Ring mig 070 - 538 41 08